تبلیغات
چرندیات مغزی یك جــــــــــــــــوان!!!!♥♥♥☻♣♠♠ - فاز سنگین...
شنبه 8 فروردین 1394  07:45 ق.ظ
توسط: akbar alipoor

سَلامَتی هَمه ی پِسَرا....⇨


ツبایَد پِسَر باشیツ

♥تا بِفَهمی♡

♡پول گِرِفتَن♥

♥اَز پِدَر چِقَدر سَختِه …♡


ツبایَد پِسَر باشیツ

♧تا بِفَهمی♧

✖۲ سال تَنهای تَنها✖

✔توغُربَت سَربازی کَردَن✔

♢چِقدر سَخته …♢


ツبایَد پِسر باشیツ

⇩تا بِفَهمی⇧

↻دِلهُرِه ی شُغل آیَندِه داشتَن↻

√چِقدر سَختِه …√


ツبایَد پِسر باشیツ

∝تا بِفَهمی∝

➣اَز دَست دادَنِ عِشقِت➣

★چِقَدر سَختِه …★


ツبایَد پِسَر باشیツ

⇨تا بِفَهمی⇦

☆بوق زَدَن پُشتِ ماشین عَروس عِشقِت☆

♤چِه حالی دارِه …♤


ツبایَد پِسَر باشیツ
:"(تا بِفَهمی:"(

▓خوردَنِ بُغض بَرایِ اینکِه مَسخَرَت نَکُنَن▓

"کِه دارِه گِریه میکُنِه"

*چِقَدر سَختِه …*


ツپِسَر کِه باشیツ

《حَقِّت فَقَط دَر دِل نِگَه داشتَن است …》


ツپِسَر کِه باشیツ

✔اَز دور , نَمای کوهی را داری✔

█مََََغرور ،█

█غََََمگین ،█

█تََََنها …█


ツپِسَر کِه باشیツ

✍شَب کِه دِلِت اَز تَنهایی بِگیرَد✍

⇩⇩نِمیتَوانی بِه هیچکَس رو بِزَنی ،⇧⇧

⌛سیگاری روشَن میکنی و⌛

♥خودتو اشکاتو پشت دودش مخفی میکنی (…)


  • آخرین ویرایش:شنبه 8 فروردین 1394